טוען...

תיקייה שבוע טוב ביולוגי

מדור זה מחולק ל- (1) ידיעונים ביולוגיים בעברית ובערבית ו-(2) שימושי מורים בידיעונים הביולוגיים.

החלוקה בתפריט הימני.

 

default מענה על שאלון מחקרי העוסק בתרומה להתפתחות המקצועית והלמידה בעקבות שימוש בשבוע טוב ביולוגי (2023)

המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע מזמינה את קוראי וקוראות "שבוע טוב ביולוגי" להשתתף במחקר העוסק בתרומת הידיעונים הביולוגים להתפתחות המקצועית שלכם כמורים, ולגבי התרומה שלהם לתלמידיכם.

https://forms.gle/DUn9EjYh1ydLmGr89

להלן מידע משפטי הנוגע למחקר:
מכון ויצמן למדע הוא מכון מחקר מדעי בסיסי ורב-תחומי מהמובילים בעולם במדעי הטבע והמדעים המדויקים ובהוראתם.
המשתתפים זכאים לקבל את תוצאות הבדיקות האישיות שלהם שיניב המחקר, אך מלבד זאת לא צפויה להם כל תועלת אישית. מכון ויצמן עשוי ליהנות ממסחור טכנולוגיות הקשורות למחקר זה.
מכון ויצמן משקיע מאמצים רבים בדאגה לחסיון המידע. הנתונים האישיים של המשתתפים במחקר יקודדו כך שזהות המשתתפים תישאר חסויה גם כאשר תוצאות המחקר יפורסמו במאמר מדעי.
המחקר אושר על ידי הועדה האתית לענייני חינוך של מכון ויצמן למדע, (WIS-IRB-EDU 2169-1), בשל תרומתו הצפויה למחקר בחינוך ולקידום החינוך.
כל הרשום בשאלון בלשון זכר פונה לשני המינים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר מרב סיאני בטלפון: 054-7717082
או במייל: [email protected]