טוען...

תיקייה עבודות גמר

מסמך מיזם 'תנופה' לעבודת גמר עם הנחיה אקדמית (2017) נפוץ

נפתח מיזם של סטודנטים מכל רחבי הארץ שהתנסו בעבר בכתיבת עבודות גמר וברצונם להנחות תלמידים ולמצוא מנחים באקדמיה ובתעשייה. במסמך - הסבר על המיזם וכיצד ניתן ליצור קשר.


pdf סיכום כנס ארצי לעבודות גמר לשנת תשע"ז (2017) נפוץ

ד"ר אורני מרבאום סלנט, מנהלת תוכנית אלפא, ותכנית עבודות גמר 

במסמך מוצגים ההישגים בתחרות עבודות הגמר בשנת תשע"ז, כולל שמות הזוכים.

שימו לב - במקום הראשון זכתה תלמידה מתחום הביולוגיה.

pdf תקצירי עבודות גמר של תלמידי מדעים 5 יל באילת (2017) נפוץ

ראובן יוסף

ריכוז של תקצירי עבודות גמר של תלמידים מצטיינים באילת במסגרת מיזם STEM (מדע, טכנולוגיה, הנדסה, מתמטיקה).

במסגרת הפרוייקט כל תלמיד קיבל הנחייה וליווי צמוד של אנשי סגל מהאקדמיה וחוקרים מומחים בתחומי התוכן של עבודתם.