טוען...

תיקייה בחירה בביולוגיה כמקצוע מוגבר

מסמך מצגת בחירה בביולוגיה (2022) נפוץ

מצגת זו מסייעת לכם לעודד תלמידים לבחור במקצוע הביולוגיה. בהערות למצגת תמצאו טקסט מלווה שתוכלו להשתמש בו, וכמובן שמומלץ שתרחיבו מניסיונכם האישי ככל האפשר. תודות לד"ר יאיר פוזניאק שהכין את המצגת, למורות שהעירו, וכן לפרופ' ענת ירדן וד"ר אירית שדה. תרמו בהערותיהן להכנת המצגת – אסנת יוטקו צרפתי, אסתר כהן, דינה ברטוב, סיגל שלומי שיר, רויטל נאמן יהל ורחלי תורג'מן.

default סרטון בחירה בביולוגיה (2022) נפוץ

סרטון זה מיועד לחשוף תלמידים לפני בחירת מגמה, למקצוע הביולוגיה.

ניתן להפיץ את הסרטון בכל דרך. בנוסף, ניתן להוריד את הסרטון למחשבכם האישי.

תודה לד"ר יאיר פוזניאק על הסרטון היפה.

מסמך العربية מצגת בחירה בביולוגיה (2022) נפוץ

מצגת זו מסייעת לכם לעודד תלמידים לבחור במקצוע הביולוגיה. בהערות למצגת תמצאו טקסט מלווה שתוכלו להשתמש בו, וכמובן שמומלץ שתרחיבו מניסיונכם האישי ככל האפשר. תודות לד"ר יאיר פוזניאק שהכין את המצגת, לד"ר מאג'ד יאסין שתרגם את המצגת, למורות שהעירו, וכן לפרופ' ענת ירדן וד"ר אירית שדה. תרמו בהערותיהן להכנת המצגת – אסנת יוטקו צרפתי, אסתר כהן, דינה ברטוב, סיגל שלומי שיר, רויטל נאמן יהל ורחלי תורג'מן.

default العربية סרטון בחירה בביולוגיה (2022) נפוץ

סרטון זה מיועד לחשוף תלמידים לפני בחירת מגמה, למקצוע הביולוגיה.

ניתן להפיץ את הסרטון בכל דרך. בנוסף, ניתן להוריד את הסרטון למחשבכם האישי.

תודה לד"ר מאג'ד יאסין על התרגום של התסריט ועל הקריינות המרשימה.