טוען...

תיקייה חיידקים ונגיפים בגוף האדם

במדור זה מוצגים חומרי הוראה ולמידה לשני נושאים שונים: 

מתוך התכנית המותאמת  2015 - 5 יח"ל מפרט התכנים לנושא העמקה חיידקים ונגיפים בגוף האדם בעברית (מעודכן ל-17.7.17),  בערבית (מעודכן ל-14.9.16).