בעידן שבו למורה חשיבות מכרעת בלמידה פעילה ויצירתית, שיתוף בין מורות ומורי הביולוגיה בסדנאות מגוונות ובאווירה טובה, חשוב מתמיד. 
אנו נערכים לקיים סדנאות ממורה למורה בכנס מורי הביולוגיה.
 
כל אחד מהמושבים בכנס יעסוק בתחום מסוים (ראו פירוט בהמשך). במושבים אלה ניתן לשתף פעילויות, מחקרים או יוזמות ייחודיות שערכתם בכיתתכם, לקבל משוב מעמיתיכם ולהעשיר את מגוון אפשרויות ההוראה העומדות לרשותכם. חשיבות השיתוף והשיח הפדגוגי חיוני להתפתחות המקצועית של כל אחת ואחד מכם ואנו קוראים לכלל המורות והמורים לביולוגיה המעוניינים לשתף, להגיש הצעה למושב אחד או יותר, בהתאם לנושא המושב:
 
מושב 1: הוראת מיומנויות חקר במעבדה ובביוחקר
למושב זה יתקבלו הצעות להקניה והוראת חומרים שפותחו להנחיית מיומנויות ותהליכי חקר 
במסגרת המעבדה ו/או בעבודות החקר. 
 
מושב 2: שימוש בטכנולוגיה בהוראת הביולוגיה
למושב זה יתקבלו יוזמות ללמידה מקוונת בצד למידה פנים אל פנים בכיתה, המקדמת אחריות ולמידה עצמית של הלומדים ומזמנת אפשרות למידה מותאמת אישית, משוב מידי ועוד. יתקבלו גם הצעות לפעילויות המשלבות כלים ופדגוגיה דיגיטלית בהוראת הביולוגיה. 
מושב 3: הוראה ולמידה של סוגיות אקולוגיות מגוונות  
למושב זה יתקבלו יוזמות ופעילויות הקושרות את הוראת נושא האקולוגיה עם היבטים סביבתיים העומדים בחזית השיח הציבורי.
 
מושב 4: הוראה ולמידת ביולוגיה המשולבת עם סוגיות חברתיות מגוונות
למושב זה יתקבלו יוזמות ופעילויות הקושרות הוראת נושאים שונים בביולוגיה עם היבטים חברתיים ואתיים העומדים בחזית השיח הציבורי.
 
מושב 5: בינה מלאכותית (AI) בהוראת הביולוגיה 
למושב זה יתקבלו הצעות לפיתוח ויישוםשלדרכיהוראה, למידה והערכהמבוססי AI.
 
מושב 6: פיתוח אוריינות מדעית בהוראת ולמידת הביולוגיה
למושב זה יתקבלו יוזמות ופעילויות הקושרות בין מיומנויות, ידע וערכים של המאה ה-21, בהוראת ולמידת הביולוגיה.
 
מושב 7: מהמחקר הביולוגי לכיתת הביולוגיה
למושב זה יתקבלו הצעות הנוגעות לחשיפת תלמידים לידע מדעי עדכני כדוגמת שיתוף פעולה עם מדענים, הוראה המבוססת על שבוע טוב ביולוגי, עדכון ידע מדעי ועוד. 
 
מורים המעוניינים להציג בכנס ואינם מוצאים מושב מתאים להצעה שלהם, או מורים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות במייל לד"ר ציפי הופמן
 
 
את ההצעות יש לשלוח עד ליום ראשון
ה- 8.05.2023, י"ז באייר תשפ"ג
 
 
אופן הגשת ההצעות לכנס:
על ההצעה לכלול את תיאור הפעילות/מחקר/יוזמה, עד 100 מילים (פונט David גודל 12, רווח שורה וחצי). אפשר לצרף להצעה גם חומרים רלוונטיים שפותחו או הקשורים באופן זה או אחר להצעה. 
יש להקפיד על מתן קרדיטים במקומות שבהם יש צורך בכך.
זמן ההצגה בכנס כ- 25 דקות (כולל זמן לשאלות ותשובות).
את ההצעות יש לשלוח באמצעות הטופס ולהקפיד על מילוי כל הפרטים: