למורות ומורי הביולוגיה

לתאריכים ולכניסה להרצאות עדכון ידע מדעי יש לפתוח את הקובץ שבו יש קישורים להרצאות

ההזמנה פתוחה לכולם!

צוות מרכז מורי הביולוגיה