מורות ומורים המעוניינים להשתמש בחומרים מעולים שפותחו במרכז מורי הביולוגיה לאחרונה עבור עידוד תלמידים לבחור במקצוע הביולוגיה - החומרים עומדים לרשותכם.

ניתן להתשמש בהם בערבי מגמות, בכניסה לכיתות, דרך רשתות חברתיות ועוד.