בעקבות שינוי מועד בחינת הבגרות, כנס מורי הביולוגיה הועבר למועד חדש.

הכנס הארצי של מורי הביולוגיה יתקיים ביום ה', 25 ביוני 2020, ג' בתמוז תש"ף ויערך ככנס מקוון. 

BIO_Conf_26th_NEW-01.jpg