בחוזר התייחסות לתכנית הלימודים העיונית והמעשית (מעבדה, ביוחקר, ביוחקר ברשת), לבחינות הבגרות, למשימות האוריינות, פיתוח מקצועי , אולימפיאדות ועוד, הרלוונטיים לשנת הלימודים תש"ף.  קישורים חמים מובילים לדפים הרלוונטיים באתר המפמ"ר בהם תמצאו פירוט ודוגמאות.