כלים דיגיטליים – עריכה של תמונות וסרטונים 

עריכה של

תמונות וסרטונים

 

ThingLink

הוספת נקודות חמות על תמונות

מתוך כלים קטנים גדולים

מתוך הענן החינוכי

EduTube

הוספת שאלות ועריכה של סרטוני יוטיוב

מתוך כלים קטנים גדולים

מתוך הענן החינוכי

Edpuzzle

כלי המאפשר הטמעת שאלות על גבי סרטון (כולל שאלות אודיו), בדומה ל-EduTubמאפשר לחתוך את הסרטון ולבחור בקטע ספציפי ממנו.

מתוך כלים קטנים גדולים

מתוך הענן החינוכי

Tube Chop

כלי לחיתוך סרטוני יוטיוב

באתר כלים קטנים גדולים

youtube cut

כלי 'מגויר' לחיתוך סרטוני יוטיוב

באתר כלים גדולים קטנים

 ThingLink -  הוספת נקודות חמות על תמונה והפיכתה לאינטראקטיבית

כלי  המאפשר להוסיף על גבי תמונה "נקודות חמות", שבמעבר עכבר עליהן מופיע מידע טקסטואלי, סרטון, קישור, שאלה, או פריט אחר שהוכנס, מבלי ליצור עומס ויזואלי.

הכלי מאפשר ליצור פוסטר אינטראקטיבי, שקופית במצגת שיתופית,  במבחן, במשחק ועוד.

 עוד על הכלי, שימושים אפשריים בו ומדריכים לשימוש:

 דוגמאות


EduTube - הוספת שאלות ועריכה של סרטוני יוטיוב

כלי המאפשר לשתול על גבי סרטון נבחר שאלות סגורות, פתוחות או הערות, ובכך להפוך את הסרטון למשימה המפעילה את התלמיד כחלק מההוראה בכיתה.

סוג זה של פעילות יכול להתאים כפעילויות הוראה, כשעשוע לימודי לסיום נושא וכהכנה לקראת בוחן. 

עוד על הכלי, שימושים אפשריים בו ומדריכים לשימוש:

 דוגמאות:


EDpuzzle – הוספת שאלות ועריכה של סרטוני יוטיוב

כלי המאפשר הטמעת שאלות על גבי סרטון (כולל שאלות אודיו), בדומה ל-EduTub, ומאפשר לחתוך את הסרטון ולבחור בקטע ספציפי ממנו.

עוד על הכלי, שימושים אפשריים בו ומדריכים לשימוש:


Tube Chop – חיתוך סרטונים

כלי המאפשר חיתוך סרטים מיוטיוב – נקודת התחלה ונקודת סיום, עם אפשרות לקבלת קישור לצפייה או קישור להטמעה.

עוד על הכלי, שימושים אפשריים בו ומדריכים לשימוש:

youtube cutכלי לחיתוך סרטונים שעבר 'גיור' הכלי עבר 'גיור' על ידי אביב צמח.