טוען...

תיקייה עבודות מורים ב PADLET

pdf שעור מסכם למערכת הנשימה תוך שימוש בכלי גוגל Pedlet נפוץ

שעור מסכם למערכת הנשימה תוך שימוש בכלי גוגל Pedlet

גליה זר כבוד

מערך שיעור הבנוי בעזרת הכלי הדיגיטל PADLET, בנושא מחלות מערכת הנשימה, השפעות עישון וזיהום על מערכת הנשימה. ביחידת הלימוד - דגש רב על למידה שיתופית, אוריינות מדעית ואוריינות מידע, יצירתיות וביקורתיות. 

ביולוגיה של האדם, דפי עבודה, נשימה, כלים דיגיטליים, השתלמות שימוש בכלי גוגל, עבודת מורים