צ'ארלס דארווין (1809-1882) הגה את תורת האבולוציה על פיה כל המינים התפתחו מאב קדמון משותף. התפתחות זו נעשתה ע"י תהליכי התאמה הדרגתית...

 

האבולוציה הינו מנגנון מורכב המניע את החיים בעולמנו. האבולוציה מונעת על ידי העקרון שהמותאם ביותר שורד ומעמיד צאצאים פוריים המעבירים הלאה את תכונותיו...

 

תורת האבולוציה נהגתה בידי צ'ארלס דארווין לפני כ-150 שנה. האבולוציה טוענת כי למינים יש מוצא משותף, וכי הם ממשיכים להתפתח וליצור מינים חדשים....

 

תורת האבולוציה נהגתה בידי צ'ארלס דארווין לפני כ150 שנה. האבולוציה טוענת כי למינים יש מוצא משותף, וכי הם ממשיכים להתפתח וליצור מינים חדשים....

 

תורת האבולוציה נהגתה בידי צ'ארלס דארווין לפני כ150 שנה. האבולוציה טוענת כי למינים יש מוצא משותף, וכי הם ממשיכים להתפתח וליצור מינים חדשים...

.

תורת האבולוציה נהגתה בידי צ'ארלס דארווין לפני כ150 שנה. האבולוציה טוענת כי למינים יש מוצא משותף, וכי הם ממשיכים להתפתח וליצור מינים חדשים....

 

תורת האבולוציה נהגתה בידי צ'ארלס דארווין לפני כ150 שנה. האבולוציה טוענת כי למינים יש מוצא משותף, וכי הם ממשיכים להתפתח וליצור מינים חדשים....

 

תורת האבולוציה נהגתה בידי צ'ארלס דארווין לפני כ-150 שנה. האבולוציה טוענת כי למינים יש מוצא משותף, וכי הם ממשיכים להתפתח וליצור מינים חדשים....

 

על פי הערכות מדענים, כדור הארץ נוצר לפני כ-4.5 מליארד שנים במהלך היווצרות מערכת השמש. לפני כ-3.5 מליארד שנה הופיעו היצורים החד תאיים הראשונים, ורק...