טוען...

תיקייה מעבדה 3 י"ל

מסמך תשעא 2011 בעיות מעבדה 3 יל נפוץ

1.  בדיקה במיקרוסקופ של אפידרמיס מבצל סגול.
2. בדיקת הצבען האדום בחלקי צמחים שונים.
3. בדיקת שורשים של בצל שהשרו אותו בתמיסות שונות.

בגרות מעבדה שאלון 3 יל

מסמך תשעא 2011 ציוד וחומרים לבחיה במעבדה 3 יל נפוץ

בגרות מעבדה, ציוד וחומרים 3 יל

מסמך תשעב 2012 בעיות מעבדה 3 יל נפוץ

1. בדיקת תהליך המתרחש בתאי צמחים.
2. השוואה בין תאי שמרים ותאי בצל, במיקרוסקופ.
3. תהליך פירוק המזורז על ידי אנזים מהשמרים.

בגרות מעבדה, שאלון 3 יל

מסמך תשעג 2013 בעיות מעבדה 3 יל נפוץ

1. השפעת הטמפרטורה על יציאת חומרים מתאי סלק.
2. חומרים ואברונים המצויים בתאים של זרעי חיטה.
3. בדיקת קיומו של תהליך בעלי חיטה שגדלה באור ובעלי חיטה שגדלה בחושך.

בגרות מעבדה, שאלון 3 יל

מסמך תשעג 2013 ציוד וחומרים לבחינת מעבדה 3 י"ל נפוץ

בגרות מעבדה, ציוד וחומרים 3 יל

מסמך תשעד 2014 בעיות מעבדה 3 יל נפוץ

1. השוואה בין זרעי לוביה יבשים לבין זרעי לוביה מותפחים.
2. ההשפעה של דרגת החומציות (PH) על פעילות האנזים פפסין.
3. בדיקת ההשפעה של תמיסת סוכר על תאי אצה חוטית ירוקה (במיקרוסקופ).

בגרות מעבדה שאלון 3 יל

מסמך תשעד 2014 ציוד וחומרים לבחינת מעבדה 3 יל נפוץ

בגרות מעבדה 3 יל ציוד וחומרים

pdf תשעה 2015 בעיות מעבדה 3 י"ל נפוץ

1. תהליך המתרחש בתאי שמרים

2. ההשפעה של טמפרטורות שונות ושל נוכחות חומצה אסקורבית על תהליך ההשחמה בחציל.

3. בדיקת תאי חלל הפה במיקרוסקופ.

בגרות, מעבדה 3 י"ל, שאלון

מסמך תשעה 2015 ציוד וחומרים לבחינה במעבדה 3 י"ל נפוץ

ציוד וחומרים לבחינה במעבדה 3 י"ל, 2015

default العربية תשס"ו - תשע"ה 2006-2015 שאלון 920604 נפוץ

להלן קישורים לשאלוני 43001 בשפה הערבית שהועלו באתר בחינות הבגרות של משרד החינוך. הקישור הראשי של המסמך הוא לאתר משרד החינוך.

2015 - קישור
2014 - קישור
2013 - קישור
2012 - חסר קישור
2011 - קישור
2010 - חסר קישור
2009 - חסר קישור
2008 - קישור
2007 - קישור
2006 - קישור