הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
איך משנים

הסרת ניצנים

בפקעות: הסרת ניצנים סלקטיבית. הסרה של כל הניצנים (עיניים), השארת הניצן הקדקודי וכל שילוב אחר.
בבצלים הניצנים מוסתרים בחיק גלדי הבצל. בפקעות הם חשופים על פני הפקעת.

חיתוך למקטעים

חיתוך הגיאופיט למקטע עם/בלי ניצנים
מקטעים בגודל/משקל שונה
יש לשתול במצע אינרטי כגון ורמיקוליט המספק מצע גידול בלבד.

מספר ניצנים במקטע

להשאיר במקטע מספר משתנה של עיניים

קיטום עמוד פריחה

קיטום עמוד הפריחה בשלבים שונים של צמיחתו – צעיר עד בוגר   (משפיע על התמיינות מחודשת לפריחה בצמחי בצל)

הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי
כן/לא קירור מוקדם של הגיאופיט קירור במקרר ביתי (4-5 מעלות צלסיוס)
משך קירור הגיאופיט זמן קירור (בשבועות) לפני השתילה
טמפרטורת הקירור במקררים שונים / מקפיא
שטיפה מוקדמת שטיפה במים לפרק זמן קצוב לסילוק מעכבים, עם או ללא החלפת מים
השריה במים השריה במים למשך מספר משתנה של שעות לספיגת מים
הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי
טמפרטורת המצע
לטמפרטורות גבוהות לאורך זמן – מומלץ שימוש בפלטות שבת,
לטווח קצר – אמבטים  ושימוש בקרח
לחות המצע משטרי השקיה שונים, משטרי יובש והרטבה
ראו: טיפים ודרכים לשינוי לחות מצע ומשטרי השקייה (13)
הרכב המצע הרכבים שונים של כבול, ורמיקוליט, טוף, פרלייט, קלקר, ועוד
מליחות המצע השקיה במי מלח בריכוזים שונים
הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי

ריכוז הדשן

יצירת סידרת מיהולים של הדשן, ושימוש בתמיסות להשקיה
תכיפות הדישון קביעת הפרשי זמן בין דישונים
סוג הדשן דשן המכיל חנקן, זחן, אשלגן או כל שילוב (20:20:20), דשן מעוכב שחרור
עיתוי הוספת הדשן / הזבל באיזה שלב בחיי הצמח
כמות הזבל הוספת כמויות משתנות של זבל למצע הגידול
סוג הזבל צמחי או מבע"ח, קומפוסט, כופתיות (זבל מעובד).
שילובים בין כל האפשרויות שפורטו למעלה

 

הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי

טמפרטורת אוויר

שימוש בפלטות שבת בטמפרטורות שונות,
מיקום הטיפולים במרחק הולך וגדל מתנור חימום, על מגש מתכת, ועוד...
ראו: טיפים ודרכים לשינוי טמפרטורת האוויר בסביבת הניסוי (11)
עוצמת אור
מרחק ממנורה, כיסויים בצפיפות שונה
סוג אור
שינוי אורך הגל על ידי כיסוי המערכת בצלופן בצבעים שונים (למשל: צלופן אדום בולע את כל אורכי הגל ומעביר הלאה רק אדום)
אורך יום
לגדל בקופסאות קרטון גדולות ולחבר מנורות ניאון לשעון שבת במשטרי תאורה של זמנים שונים