חג אביב שמח

לקט מעבדות מעובדות עם נתונים לניתוח, על פי הדגם החדש בבחינות הבגרות במעבדה -  הועלה לרשת  אוגוסט 2013

גיליון 187 של העלון למורי הביולוגיה הועלה לרשת. תודה לכל הכותבים. אוגוסט 2013

סיפור דמיוני - האדם הירוק, משולחנו הפורה של עמינדב ברנשטיין הוכנס למדור מאמרים וכתבות בנושא מבוא לביולוגיה של האדם. תודה לעמינדב על המשך העבודה היצירתית, השיתוף והתרומה למורי הביולוגיה.  יוני 2013

22 קטעי מחקר מקוצרים, בדגם שיהיה חלק משאלון 001 החל משנת הלימודים תשע"ד, פורסמו במדור "הוראת קטעי מחקר". הקטעים הינם עיבודים של קטעי מחקר מבחינות משנים קודמות, וכולם מבוססים על נושאי הליבה.   יוני 2013               

3 אוספים של שאלות בנושאי הליבה (הביולוגיה של האדם, התא, אקולוגיה), בהתאם לתכנית הלימודים. בכל אוסף מצורף הסילבוס של הנושא, ושאלות מסוגים שונים. השאלות באוספים לוקטו מהאינטרנו על ידי רונית לבקוביץ, ככלי חזרה לתלמידיה. תודה לרונית לבקוביץ על האיסוף והשיתוף. מאי 2013

מיקוד לבחינות הבגרות בנושאי הבחירה עם מחיקות המראות מה ירד מתוכנית הלימודים לבחינה העיונית בביולוגיה. המיקוד של 5 י"ל  והמיקוד של 3 י"ל הטופס הקובע מצוי באתר משרד החינוך בקובץ המיקוד לכל מקצועות הלימוד. מרץ 2013

החוברת "איך למדוד מה ולמה?" של עמינדב ברנשטין הוכנסה לאתר (ביוחקר, אקולוגיה - חומרי עזר להוראה). תודתנו נתונה לעמינדב ולחברה להגנת הטבע שזכויות היוצרים שייכות להם, וליהודית בר נתן ואפרת הנדלסמן על שאיפשרו לנו להעלות את החוברת לאתר לטובת מורי הביולוגיה.      מרץ 2013

הוכנס לאתר מאמר של עמינדב ברנשטיין "האוקיאנוס האקולוגי". תודה לעמינדב על ההתמדה ועל שיתוף המורים בחומרים המרתקים שהוא כותב.    מרץ 2013

גיליון 186 של העלון מורי ביולוגיה, הועלה לרשת. תודה לכל הכותבים.    פברואר 2013

הועלו לאתר חלק מהמצגות שהוצגו בימי העיון ביוחקר על ידי המורים. המצגות במדור ביוחקר- חומרים נוספים להוראה. פברואר 2013

שאלות ממוינות לתת-נושאים בנושא התא שערכה נילי גילוני במדור התא - מבנה ופעילות:  תהליכים בתא ,    חומרים בתא,     מבנה התא,     אנזימים, גנטיקה מולקולרית       ינואר 2013

הוכנסו לאתר ניסויי מעבדה שעובדו למבנה החדש של בחינת  הבגרות במעבדה, בו חלק אחד הוא טיפול בתוצאות קיימות.     כדי העלות את הדפים למורה יש להיכנס עם שם וסיסמה       דצמבר 2012

הוכנסו לאתר  קבצים של שאלות פתוחות בכל אחד מ-8 נושאי בחירה. השאלות הן משאלוני בחינות הבגרות 5 י"ל 043003 של עשר השנים האחרונות. לפרטים ולקישורים      נובמבר 2012

הוכנס דף עבודה במיקרוביולוגיה "תחרות החיידק השורד". תודה לשמחה גואטה על השיתוף נובמבר 2012

הוכנסו לאתר הנחיות ביוחקר תשע"ג בעברית ובערבית  אוקטובר 2012

נפתח תת מדור חדש - השתלמויות ופעילויות במחוזות . בדף הבית במדור השתלמויות, ימי עיון וכנסים. אוקטובר 2012

סרט ודפי עבודה  ובהם הנחיות לעבודה במעבדת מיקרוביולוגיה והוראות בטיחות. ספטמבר 2012

במדור ביוחקר הוספו חומרים הקשורים לסיור האקולוגי בביוחקר: סרטונים על היבטים שונים של הסיור, הנחיות לכתיבת דוח סיור,וחוון להערכת הדוח, ועוד. ספטמבר 2012

במדור קישורים הוסף קישור  לאתר של "בשער" - לשאלות  של מורי ביולוגיה משנים קודמות , ותשובותיהם של מומחי בשער.  ניתן למיין את השאלות הרבות לפי נושאים. ספטמבר 2012

 

מדור מאגר משאבי החקר הורחב, עודכן ונערך מחדש . כתבה גלילה אלדאג. אוגוסט 2012

סירטוני youtube מקושרים לתוכנית הלימודים של נושאי הליבה, נעמי ריבשטיין. יוני 2012

חומרים בערבית:  בנושאי הליבה הוכנסו חומרים למדורים אנסינים ושאלות ומבחנים מאי 2012

סירטונים ואנימציות ברשת: מאתר דוידסון-או-ליין, ומאתר מט"j

חומרי עזר למורה להכנת התלמידים למעבדה: מצגות ומעבדות יבשות 

4/5/2012: במדור חומרים בערבית הועלו  מרבית בחינות בגרות בערבית לשנים 2011-2004. הבחינות הועלו כקובצי
 PDF