bilotech_base_menu_banner14.jpg - 14.23 קב

המרכז הארצי למורי הביולוגיה נוסד בשנת 1994.

מטרת הקמתו של המרכז
סיוע לפיתוח מיקצועי של מורי הביולוגיה תוך יצירת קשר עם המתחולל באקדמיה בתחום הוראת המקצוע ויצירת קהילת מורים משתפת ותומכת.

במהלך השנים התקיימו במרכז המורים מגוון רחב מאד של השתלמויות: מורים מובילים, ביודע, ביוחקר, ביוסיור והשתלמויות רבות שבאו לתת מענה לבקשות המורים מהשטח.
מידי שנה  מרכז המורים אחראי על השתלמות הקיץ של מורי הביולוגיה ובה 3 ימי עיון עם מרצים מבכירי המדענים בארץ המעבירים למורים מידע על החידושים המדעיים וכנס ארצי המהווה את המפגש השנתי של קהילת המורים ובו יש למורים הזדמנות לתרום זה לזה בסדנאות ממורה למורה.

המרכז הארצי למורי הביולוגיה נוהל ב-19 השנים הראשונות, באוניברסיטה העברית בירושלים, במחלקה להוראת המדעים. ב-2014 עבר ניהול המרכז לקבוצת הביולוגיה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע שברחובות. שלוחה של המרכז קיימת בטכניון והיא עוסקת בנושאי מדעי הסביבה.

 צוות המרכז הארצי:

  •  ד"ר רונית רוזנשיין – מנהלת המרכז הארצי של מורי הבולוגיה ומורי מדעי הסביבה
  • פרופ' ענת ירדן – יועצת מדעית
  • רחל נוסינוביץ - אחראית אתר האינטרנט
  • ד"ר גילת בריל - עורכת העלון למורי הביולוגיה
  • ד"ר זהר סנפיר, נעמי רייבשטיין – חברות צוות המרכז הארצי
  • אירה קרסיק – מזכירת המרכז

צוות השלוחה בטכניון:

  • פרופ' טלי טל  - יועצת מדעית
  • ד"ר נירית לביא אלון, קרן מינץ וקרן לוי – חברות צוות מדעי הסביבה

 דרכי התקשרות:

 טלפון: 08-9343502  | פניה באמצעות טופס למרכז   |   פניה במייל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.