newyear
מבוא לביולוגיה של האדם - מצגות וסרטונים
דפנה ברק ניבה כהן ובלהה גלעד (2003)
טובה בר שאן
יהודית שילה (2000 )
צוות פיתוח הדרכת מתנדבים
יהודית שניצר
תמר איסר (2001)
מקסימה גולן
ולי שטיינהרט 2004
טובה בר שאן
מרכז האיידס "נווה אור" (2000)
יהודית שילה 2005
נעמי ריבשטיין
מאירה מזור וגבי ברקאי 2001