bilotech_base_menu_banner14.jpg - 14.23 קב

האם כבר רשמתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ? ראו בלוח ההודעות
גיליון 191 של "שמורת טבע" עלה לאוויר, ועוסק בנושא מיקרוביולוגיה סביבתית. לצפייה לחצו על התמונה.
האם כבר רשמתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ? ראו בלוח ההודעות
גיליון 191 של "שמורת טבע" עלה לאוויר, ועוסק בנושא מיקרוביולוגיה סביבתית. לצפייה לחצו על התמונה.

האם כבר שריינתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ?
הכנס הארצי - יום חמישי, י"ז בסיון תשע"ו, 23.6.2016.
ימי העיון - ימים ראשון עד שלישי, כ'-כב' בסיון תשע"ו 26.6.2016-28.6.2016


גיליון 191 של "שמורת טבע" עלה לאוויר, ועוסק בנושא מיקרוביולוגיה סביבתית.

לצפייה בתוכן עניינים מקושר לחצו כאן


מכון דוידזון מזמין מורים ותלמידיהם להרצאה לזכרו של עמוס דה שליט בנושא: כיצד חקר מחלה נדירה מקדם טיפול במחלה שכיחה?
ההרצאה תתקיים במכון ויצמן ב4.2.2016. תקציר ההרצאה, פרטים על ההרשמה (ללא תשלום) ועוד - בקובץ המצורף.

לפרטים על ההרצאה לחצו כאן


המרכז הארצי של מורי הביולוגיה ומורי מדעי הסביבה מרכין ראשו עם לכתו של המורה הוותיק לביולוגיה עמינדב ברנשטיין, שלימד ביולוגיה דורות של תלמידים ותרם רבות למורי הביולוגיה במאמרים, ספרים וצילומי טבע.


לפרטים נוספים לחצו כאן


הרצאות מתוקשבות מספר 8, 9, 10 בסדרת יסודות המוח, הועלו לאתר (במדור: מדע ברשת>הרצאות מתוקשבות). הרצאות 8, 9 עוסקות בבסיס הנוירוביולוגי של התמכרות, ובמחלות פסיכיאטריות והועברו על ידי שושיק עמרם.הרצאה 10 עסקה במצבי לחץ, זקנה ומחלות דגנרטיביות והועברה על ידי יובל נש.

לצפייה ולהאזנה לחצו כאן


האם כבר שריינתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ?
הכנס הארצי - יום חמישי, י"ז בסיון תשע"ו, 23.6.2016.
ימי העיון - ימים ראשון עד שלישי, כ'-כב' בסיון תשע"ו 26.6.2016-28.6.2016


גיליון 191 של "שמורת טבע" עלה לאוויר, ועוסק בנושא מיקרוביולוגיה סביבתית.

לצפייה בתוכן עניינים מקושר לחצו כאן


מכון דוידזון מזמין מורים ותלמידיהם להרצאה לזכרו של עמוס דה שליט בנושא: כיצד חקר מחלה נדירה מקדם טיפול במחלה שכיחה?
ההרצאה תתקיים במכון ויצמן ב4.2.2016. תקציר ההרצאה, פרטים על ההרשמה (ללא תשלום) ועוד - בקובץ המצורף.

לפרטים על ההרצאה לחצו כאן


המרכז הארצי של מורי הביולוגיה ומורי מדעי הסביבה מרכין ראשו עם לכתו של המורה הוותיק לביולוגיה עמינדב ברנשטיין, שלימד ביולוגיה דורות של תלמידים ותרם רבות למורי הביולוגיה במאמרים, ספרים וצילומי טבע.


לפרטים נוספים לחצו כאן


הרצאות מתוקשבות מספר 8, 9, 10 בסדרת יסודות המוח, הועלו לאתר (במדור: מדע ברשת>הרצאות מתוקשבות). הרצאות 8, 9 עוסקות בבסיס הנוירוביולוגי של התמכרות, ובמחלות פסיכיאטריות והועברו על ידי שושיק עמרם.הרצאה 10 עסקה במצבי לחץ, זקנה ומחלות דגנרטיביות והועברה על ידי יובל נש.

לצפייה ולהאזנה לחצו כאן


האם כבר שריינתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ?
הכנס הארצי - יום חמישי, י"ז בסיון תשע"ו, 23.6.2016.
ימי העיון - ימים ראשון עד שלישי, כ'-כב' בסיון תשע"ו 26.6.2016-28.6.2016


גיליון 191 של "שמורת טבע" עלה לאוויר, ועוסק בנושא מיקרוביולוגיה סביבתית.

לצפייה בתוכן עניינים מקושר לחצו כאן


מכון דוידזון מזמין מורים ותלמידיהם להרצאה לזכרו של עמוס דה שליט בנושא: כיצד חקר מחלה נדירה מקדם טיפול במחלה שכיחה?
ההרצאה תתקיים במכון ויצמן ב4.2.2016. תקציר ההרצאה, פרטים על ההרשמה (ללא תשלום) ועוד - בקובץ המצורף.

לפרטים על ההרצאה לחצו כאן


המרכז הארצי של מורי הביולוגיה ומורי מדעי הסביבה מרכין ראשו עם לכתו של המורה הוותיק לביולוגיה עמינדב ברנשטיין, שלימד ביולוגיה דורות של תלמידים ותרם רבות למורי הביולוגיה במאמרים, ספרים וצילומי טבע.


לפרטים נוספים לחצו כאן


הרצאות מתוקשבות מספר 8, 9, 10 בסדרת יסודות המוח, הועלו לאתר (במדור: מדע ברשת>הרצאות מתוקשבות). הרצאות 8, 9 עוסקות בבסיס הנוירוביולוגי של התמכרות, ובמחלות פסיכיאטריות והועברו על ידי שושיק עמרם.הרצאה 10 עסקה במצבי לחץ, זקנה ומחלות דגנרטיביות והועברה על ידי יובל נש.

לצפייה ולהאזנה לחצו כאן


האם כבר שריינתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ?
הכנס הארצי - יום חמישי, י"ז בסיון תשע"ו, 23.6.2016.
ימי העיון - ימים ראשון עד שלישי, כ'-כב' בסיון תשע"ו 26.6.2016-28.6.2016


גיליון 191 של "שמורת טבע" עלה לאוויר, ועוסק בנושא מיקרוביולוגיה סביבתית.

לצפייה בתוכן עניינים מקושר לחצו כאן


מכון דוידזון מזמין מורים ותלמידיהם להרצאה לזכרו של עמוס דה שליט בנושא: כיצד חקר מחלה נדירה מקדם טיפול במחלה שכיחה?
ההרצאה תתקיים במכון ויצמן ב4.2.2016. תקציר ההרצאה, פרטים על ההרשמה (ללא תשלום) ועוד - בקובץ המצורף.

לפרטים על ההרצאה לחצו כאן


המרכז הארצי של מורי הביולוגיה ומורי מדעי הסביבה מרכין ראשו עם לכתו של המורה הוותיק לביולוגיה עמינדב ברנשטיין, שלימד ביולוגיה דורות של תלמידים ותרם רבות למורי הביולוגיה במאמרים, ספרים וצילומי טבע.


לפרטים נוספים לחצו כאן


הרצאות מתוקשבות מספר 8, 9, 10 בסדרת יסודות המוח, הועלו לאתר (במדור: מדע ברשת>הרצאות מתוקשבות). הרצאות 8, 9 עוסקות בבסיס הנוירוביולוגי של התמכרות, ובמחלות פסיכיאטריות והועברו על ידי שושיק עמרם.הרצאה 10 עסקה במצבי לחץ, זקנה ומחלות דגנרטיביות והועברה על ידי יובל נש.

לצפייה ולהאזנה לחצו כאן


האם כבר שריינתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ?
הכנס הארצי - יום חמישי, י"ז בסיון תשע"ו, 23.6.2016.
ימי העיון - ימים ראשון עד שלישי, כ'-כב' בסיון תשע"ו 26.6.2016-28.6.2016


גיליון 191 של "שמורת טבע" עלה לאוויר, ועוסק בנושא מיקרוביולוגיה סביבתית.

לצפייה בתוכן עניינים מקושר לחצו כאן


מכון דוידזון מזמין מורים ותלמידיהם להרצאה לזכרו של עמוס דה שליט בנושא: כיצד חקר מחלה נדירה מקדם טיפול במחלה שכיחה?
ההרצאה תתקיים במכון ויצמן ב4.2.2016. תקציר ההרצאה, פרטים על ההרשמה (ללא תשלום) ועוד - בקובץ המצורף.

לפרטים על ההרצאה לחצו כאן


המרכז הארצי של מורי הביולוגיה ומורי מדעי הסביבה מרכין ראשו עם לכתו של המורה הוותיק לביולוגיה עמינדב ברנשטיין, שלימד ביולוגיה דורות של תלמידים ותרם רבות למורי הביולוגיה במאמרים, ספרים וצילומי טבע.


לפרטים נוספים לחצו כאן


הרצאות מתוקשבות מספר 8, 9, 10 בסדרת יסודות המוח, הועלו לאתר (במדור: מדע ברשת>הרצאות מתוקשבות). הרצאות 8, 9 עוסקות בבסיס הנוירוביולוגי של התמכרות, ובמחלות פסיכיאטריות והועברו על ידי שושיק עמרם.הרצאה 10 עסקה במצבי לחץ, זקנה ומחלות דגנרטיביות והועברה על ידי יובל נש.

לצפייה ולהאזנה לחצו כאן


האם כבר שריינתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ?
הכנס הארצי - יום חמישי, י"ז בסיון תשע"ו, 23.6.2016.
ימי העיון - ימים ראשון עד שלישי, כ'-כב' בסיון תשע"ו 26.6.2016-28.6.2016


גיליון 191 של "שמורת טבע" עלה לאוויר, ועוסק בנושא מיקרוביולוגיה סביבתית.

לצפייה בתוכן עניינים מקושר לחצו כאן


מכון דוידזון מזמין מורים ותלמידיהם להרצאה לזכרו של עמוס דה שליט בנושא: כיצד חקר מחלה נדירה מקדם טיפול במחלה שכיחה?
ההרצאה תתקיים במכון ויצמן ב4.2.2016. תקציר ההרצאה, פרטים על ההרשמה (ללא תשלום) ועוד - בקובץ המצורף.

לפרטים על ההרצאה לחצו כאן


המרכז הארצי של מורי הביולוגיה ומורי מדעי הסביבה מרכין ראשו עם לכתו של המורה הוותיק לביולוגיה עמינדב ברנשטיין, שלימד ביולוגיה דורות של תלמידים ותרם רבות למורי הביולוגיה במאמרים, ספרים וצילומי טבע.


לפרטים נוספים לחצו כאן


הרצאות מתוקשבות מספר 8, 9, 10 בסדרת יסודות המוח, הועלו לאתר (במדור: מדע ברשת>הרצאות מתוקשבות). הרצאות 8, 9 עוסקות בבסיס הנוירוביולוגי של התמכרות, ובמחלות פסיכיאטריות והועברו על ידי שושיק עמרם.הרצאה 10 עסקה במצבי לחץ, זקנה ומחלות דגנרטיביות והועברה על ידי יובל נש.

לצפייה ולהאזנה לחצו כאן


האם כבר שריינתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ?
הכנס הארצי - יום חמישי, י"ז בסיון תשע"ו, 23.6.2016.
ימי העיון - ימים ראשון עד שלישי, כ'-כב' בסיון תשע"ו 26.6.2016-28.6.2016


גיליון 191 של "שמורת טבע" עלה לאוויר, ועוסק בנושא מיקרוביולוגיה סביבתית.

לצפייה בתוכן עניינים מקושר לחצו כאן


מכון דוידזון מזמין מורים ותלמידיהם להרצאה לזכרו של עמוס דה שליט בנושא: כיצד חקר מחלה נדירה מקדם טיפול במחלה שכיחה?
ההרצאה תתקיים במכון ויצמן ב4.2.2016. תקציר ההרצאה, פרטים על ההרשמה (ללא תשלום) ועוד - בקובץ המצורף.

לפרטים על ההרצאה לחצו כאן


המרכז הארצי של מורי הביולוגיה ומורי מדעי הסביבה מרכין ראשו עם לכתו של המורה הוותיק לביולוגיה עמינדב ברנשטיין, שלימד ביולוגיה דורות של תלמידים ותרם רבות למורי הביולוגיה במאמרים, ספרים וצילומי טבע.


לפרטים נוספים לחצו כאן


הרצאות מתוקשבות מספר 8, 9, 10 בסדרת יסודות המוח, הועלו לאתר (במדור: מדע ברשת>הרצאות מתוקשבות). הרצאות 8, 9 עוסקות בבסיס הנוירוביולוגי של התמכרות, ובמחלות פסיכיאטריות והועברו על ידי שושיק עמרם.הרצאה 10 עסקה במצבי לחץ, זקנה ומחלות דגנרטיביות והועברה על ידי יובל נש.

לצפייה ולהאזנה לחצו כאן


האם כבר שריינתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ?
הכנס הארצי - יום חמישי, י"ז בסיון תשע"ו, 23.6.2016.
ימי העיון - ימים ראשון עד שלישי, כ'-כב' בסיון תשע"ו 26.6.2016-28.6.2016


גיליון 191 של "שמורת טבע" עלה לאוויר, ועוסק בנושא מיקרוביולוגיה סביבתית.

לצפייה בתוכן עניינים מקושר לחצו כאן


מכון דוידזון מזמין מורים ותלמידיהם להרצאה לזכרו של עמוס דה שליט בנושא: כיצד חקר מחלה נדירה מקדם טיפול במחלה שכיחה?
ההרצאה תתקיים במכון ויצמן ב4.2.2016. תקציר ההרצאה, פרטים על ההרשמה (ללא תשלום) ועוד - בקובץ המצורף.

לפרטים על ההרצאה לחצו כאן


המרכז הארצי של מורי הביולוגיה ומורי מדעי הסביבה מרכין ראשו עם לכתו של המורה הוותיק לביולוגיה עמינדב ברנשטיין, שלימד ביולוגיה דורות של תלמידים ותרם רבות למורי הביולוגיה במאמרים, ספרים וצילומי טבע.


לפרטים נוספים לחצו כאן


הרצאות מתוקשבות מספר 8, 9, 10 בסדרת יסודות המוח, הועלו לאתר (במדור: מדע ברשת>הרצאות מתוקשבות). הרצאות 8, 9 עוסקות בבסיס הנוירוביולוגי של התמכרות, ובמחלות פסיכיאטריות והועברו על ידי שושיק עמרם.הרצאה 10 עסקה במצבי לחץ, זקנה ומחלות דגנרטיביות והועברה על ידי יובל נש.

לצפייה ולהאזנה לחצו כאן