bilotech_base_menu_banner14.jpg - 14.23 קב

האם כבר רשמתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ? ראו בלוח ההודעות
החלה ההרשמה להשתלמות הקיץ של מורי הביולוגיה. להרשמה לחצו על התמונה. לפרטים נוספים ראו בלוח ההודעות
החלה ההרשמה להשתלמות הקיץ של מורי הביולוגיה. להרשמה לחצו על התמונה. לפרטים נוספים ראו בלוח ההודעות

החלה ההרשמה להשתלמות הקיץ של מורי הביולוגיה במכון ויצמן, רחובות. הכנס מתקיים ב-23 ביוני 2016, וימי העיון - ב-26, 27, 28 ביוני 2016.

לפרטים נוספים ולקישור להרשמה לחצו כאן.האם כבר שריינתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ?
הכנס הארצי - יום חמישי, י"ז בסיון תשע"ו, 23.6.2016.
ימי העיון - ימים ראשון עד שלישי, כ'-כב' בסיון תשע"ו 26.6.2016-28.6.2016


החלה ההרשמה להשתלמות הקיץ של מורי הביולוגיה במכון ויצמן, רחובות. הכנס מתקיים ב-23 ביוני 2016, וימי העיון - ב-26, 27, 28 ביוני 2016.

לפרטים נוספים ולקישור להרשמה לחצו כאן.האם כבר שריינתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ?
הכנס הארצי - יום חמישי, י"ז בסיון תשע"ו, 23.6.2016.
ימי העיון - ימים ראשון עד שלישי, כ'-כב' בסיון תשע"ו 26.6.2016-28.6.2016


החלה ההרשמה להשתלמות הקיץ של מורי הביולוגיה במכון ויצמן, רחובות. הכנס מתקיים ב-23 ביוני 2016, וימי העיון - ב-26, 27, 28 ביוני 2016.

לפרטים נוספים ולקישור להרשמה לחצו כאן.האם כבר שריינתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ?
הכנס הארצי - יום חמישי, י"ז בסיון תשע"ו, 23.6.2016.
ימי העיון - ימים ראשון עד שלישי, כ'-כב' בסיון תשע"ו 26.6.2016-28.6.2016


החלה ההרשמה להשתלמות הקיץ של מורי הביולוגיה במכון ויצמן, רחובות. הכנס מתקיים ב-23 ביוני 2016, וימי העיון - ב-26, 27, 28 ביוני 2016.

לפרטים נוספים ולקישור להרשמה לחצו כאן.האם כבר שריינתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ?
הכנס הארצי - יום חמישי, י"ז בסיון תשע"ו, 23.6.2016.
ימי העיון - ימים ראשון עד שלישי, כ'-כב' בסיון תשע"ו 26.6.2016-28.6.2016


החלה ההרשמה להשתלמות הקיץ של מורי הביולוגיה במכון ויצמן, רחובות. הכנס מתקיים ב-23 ביוני 2016, וימי העיון - ב-26, 27, 28 ביוני 2016.

לפרטים נוספים ולקישור להרשמה לחצו כאן.האם כבר שריינתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ?
הכנס הארצי - יום חמישי, י"ז בסיון תשע"ו, 23.6.2016.
ימי העיון - ימים ראשון עד שלישי, כ'-כב' בסיון תשע"ו 26.6.2016-28.6.2016


החלה ההרשמה להשתלמות הקיץ של מורי הביולוגיה במכון ויצמן, רחובות. הכנס מתקיים ב-23 ביוני 2016, וימי העיון - ב-26, 27, 28 ביוני 2016.

לפרטים נוספים ולקישור להרשמה לחצו כאן.האם כבר שריינתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ?
הכנס הארצי - יום חמישי, י"ז בסיון תשע"ו, 23.6.2016.
ימי העיון - ימים ראשון עד שלישי, כ'-כב' בסיון תשע"ו 26.6.2016-28.6.2016


החלה ההרשמה להשתלמות הקיץ של מורי הביולוגיה במכון ויצמן, רחובות. הכנס מתקיים ב-23 ביוני 2016, וימי העיון - ב-26, 27, 28 ביוני 2016.

לפרטים נוספים ולקישור להרשמה לחצו כאן.האם כבר שריינתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ?
הכנס הארצי - יום חמישי, י"ז בסיון תשע"ו, 23.6.2016.
ימי העיון - ימים ראשון עד שלישי, כ'-כב' בסיון תשע"ו 26.6.2016-28.6.2016


החלה ההרשמה להשתלמות הקיץ של מורי הביולוגיה במכון ויצמן, רחובות. הכנס מתקיים ב-23 ביוני 2016, וימי העיון - ב-26, 27, 28 ביוני 2016.

לפרטים נוספים ולקישור להרשמה לחצו כאן.האם כבר שריינתם ביומנכם את מועדי השתלמות הקיץ?
הכנס הארצי - יום חמישי, י"ז בסיון תשע"ו, 23.6.2016.
ימי העיון - ימים ראשון עד שלישי, כ'-כב' בסיון תשע"ו 26.6.2016-28.6.2016